Proiectare și Inginerie

AgroPlantatii.ro > Servicii > Proiectare și Inginerie

Echipa AgroPlantații va pregăti și se va ocupa de:

 

Studii de teren

 • studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistemul de referință național;
 • studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru consolidări;
 • alte studii de teren și de specialitate necesare, după caz (geologice, hidrologice, hidrotehnice, etc.).

Avize și acorduri

 • obținerea / prelungirea valabilității certificatului de urbanism;
 • obținerea / prelungirea valabilității autorizației de construire / desființare;
 • obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canal, gaze, electrica, telefonie sau internet;
 • obținerea avizului sanitar, sanitar veterinar și fitosanitar;
 • obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa;
 • întocmirea documentației pentru obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obținere aviz PSI;
 • obținerea avizului de mediu;
 • alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege.

Documentația necesară

 • studiu de prefezabilitate
 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic
 • detalii de execuție
 • verificarea tehnică a proiectării
 • elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii
 • documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții
 • cheltuieli pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcții începute și neterminate sau care urmează a se modifica – modernizări, consolidări
Inapoi la Planul de executie a unei plantatii de afini