Consultanță Înființare Plantații

AgroPlantatii.ro > Servicii > Consultanță Înființare Plantații

Consultanță pentru Înființarea Plantațiilor de Afini

Înființare Plantație de Afini

Echipa AgroPlantații oferă asistență și consultanță de specialitate pentru înființarea, realizarea și operarea culturilor intensive de afini, atât la începerea efectivă a lucrărilor, în ceea ce privește pregătirea terenului și plantarea arbuștilor, cât și ulterior, la instalarea echipamentelor de irigat, întinderea foliei și instalațiile aferente.

De asemenea, după plantarea arbuștilor vă instruim cu privire la întreținerea post-plantare, privind administrarea corectă a fertilizatorilor, efectuarea tăierilor sau recomandări de recoltare.

Accesarea Fondurilor Europene

  • Doriți să realizați un proiect de finanțare pentru activitatea dumneavoastră?
  • Doriți să realizați un plan de afaceri în agricultură?
  • Doriți asistență în implementarea unui proiect deja finanțat?

Acum aveți posibilitatea să vă recuperați o parte semnificativă din valoarea proiectului cu ajutorul fondurilor structurale europene.

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii desfășurării unor activități din domenii pentru care, din cauza situației conjuncturale, nu există resurse financiare suficiente accesibile în mod curent.

Fondurile nerambursabile alocate României prin instrumentele specifice perioadei de post-aderare la Uniunea Europeană reprezintă o imensă oportunitate pentru solicitanții de finanțări din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administrație locală.

Puteți obține finanțări nerambursabile de până la 100% din valoarea eligibilă a proiectului dumneavoastră de investiții. Elaborăm cereri de finanțare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile în baza unei strategii de strângere de informații, care va evidenția cea mai bună soluție financiară pentru afacerea dumneavoastră.

Experții noștri se ocupă de conceperea și pregătirea întregului dosar de finanțare pentru accesarea programului de finanțare vizat, inclusiv servicii de proiectare, respectiv analize financiare necesare aplicației.

Pentru accesarea fondurilor structurale europene în vederea finanțării de proiecte trebuie urmată o anumită procedură. Noi vă oferim consultanță specializată pentru evaluarea șanselor de finanțare / eligibilitate, pentru scrierea proiectului, realizarea dosarului de finanțare și ulterior pentru implementarea proiectului.

Serviciile noastre constau în:

A. Elaborarea proiectelor

  • Identificarea necesităților de finanțare ale clienților (persoane fizice, agenți economici, autorități, instituții publice, ong-uri);
  • Identificarea oportunităților de finanțare ale clienților;
  • Verificarea eligibilității beneficiarului și a proiectului;
  • Elaborarea documentelor necesare, în funcție de cerințele finanțatorului (cerere de finanțare, buget, matrice logică, analize, studii tehnice, studii de fezabilitate, documente de previziune, planuri de afaceri, etc.);
  • Depunerea dosarului de solicitare a finanțării nerambursabile la autoritatea de management sau organismul intermediar.

B. Implementarea proiectelor

  • Asistență tehnică în perioada pre-contractare, contractare și implementare a proiectului (asistență în elaborarea contractelor de parteneriat, elaborarea planului de management al proiectului, organizarea procesului de achiziții publice, asistență în întocmirea dosarelor aferente achizițiilor publice, elaborarea modificărilor contractului de finanțare nerambursabilă, monitorizarea respectării cerințelor de vizibilitate și publicitate, întocmirea rapoartelor intermediare și finale, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor, etc.)

C. Auditarea proiectelor implementate

Auditarea proiectelor se realizează atât în etapele intermediare, cât și la finalul implementării.

 

PORTOFOLIU PROIECTE AGROPLANTAȚII

 

Localitatea proiect Hectare plantație
1 MÂNDRA (Județul Brașov) 5.5 ha
2 NEGREȘTI OAȘ (Județul Satu Mare) 11 ha
3 BUDILA (Județul Brașov) 16 ha
4 ARPAȘU DE SUS (Județul Sibiu) 6 ha
5 MIJA (Județul Dâmbovița) 16 ha
6 CIOROBORENI, Comuna JIANA (Județul Mehedinți) 16 ha
7 BLUETTES SAVEUR (Județul Satu Mare) 20 ha
8 HAPPINESS BLUE (Județul Satu Mare) 14 ha
9 AFINA DULCE (Județul Brașov) 9 ha
10 MOUNTAIN BLUEBERRY (Județul Sibiu) 8 ha