Defrișare Terenuri Agricole

AgroPlantatii.ro > Servicii > Defrișare Terenuri Agricole

 

Defrișări Controlate pentru Pregătirea Terenului Agricol

Defrișarea terenului agricol

Pregătirea unui teren agricol necesită uneori defrișări controlate și lucrări de curățare a terenului. Operațiunea de defrișare constă în smulgerea arborilor și arbuștilor, cu tot cu rădăcini, de pe terenul pe care se vor executa lucrările agricole. Dacă arborii sunt mai mari este necesară tăierea lor înainte de a se executa operațiunea de smulgere. Lucrările de defrișare se realizează cu ajutorul unui buldoexcavator, dacă buturugile sunt mici, fie cu brațul unui excavator dacă diametrul acestora este mare, caz în care va fi necesară și procedura de excavare în jurul buturugii. Cablul se leagă apoi de cupa buldoexcavatorului sau a excavatorului și se extrage rădăcina din pământ.

 

Curățarea terenului agricol

Curățarea terenului constă în îndepărtarea crengilor, cioatelor sau a rădăcinilor scoase în faza anterioară, precum și strângerea pietrelor aflate la suprafața terenului, cu ajutorul cupei buldoexcavatorului. Acestea vor fi adunate cu excavatorul și transportate în locuri special amenajate.

Dacă terenul conține structuri mai dure (rămășițe de fundații, pietre, stânci), acestea vor fi mărunțite cu ajutorul cupei cu care este dotat excavatorul, apoi încărcate și evacuate de pe teren. Astfel, cu ajutorul buldoexcavatorului și a excavatorului, se realizează o mecanizare completă de îndepărtare a deșeurilor.

 

Nivelarea terenului

Următoarea etapă constă în săparea și îndepărtarea stratului vegetal. Pământul rezultat se depozitează fie în apropierea plantației pentru utilizări ulterioare (spre exemplu – la însămânțare), fie se încarcă cu excavatorul direct în alte mijloace de transport și se evacuează de pe teren.

În zonele în care terenul prezintă frământări, se va executa lucrarea de nivelare, cu ajutorul unui autogreder sau buldoexcavator pentru eliminarea denivelărilor și aducerea terenului la o suprafață plană sau o pantă continuă.

Execuția săpăturilor se realizează cu ajutorul cupei din spate a buldoexcavatorului, în cazul săpăturilor mai puțin adânci. Pentru lucrările de săpături ce necesită o adâncime mai mare de lucru, cât și o cantitate mai mare de pământ ce trebuie dislocat, poate fi folosit excavatorul. Pământul rezultat va fi încărcat și evacuat de pe terenul viitoarei plantații. Cele două utilaje pot lucra și împreună la efectuarea de săpături mai ample.