Pregătirea Terenului

AgroPlantatii.ro > Servicii > Pregătirea Terenului

Pregătirea Terenului pentru Plantațiile de Afini

Terenul trebuie să fie arat, discuit sau frezat. Scarificarea este recomandată în cazul în care terenul este plan și se drenează greu. Ulterior lucrărilor menționate, se vor trasa rândurile la distanțe egale de 3 metri, se va administra rumegușul și / sau turba pe rânduri după care se vor freza pentru omogenizarea lor în sol, iar apoi se vor forma biloanele. Pe biloane va fi montată conducta de picurare. Pentru a întreține mai ușor biloanele curate, fără buruieni, noi recomandăm ca acestea să fie acoperite cu material agrotextil, folie de plastic sau așchii de lemn.

Defrișarea, curățarea și nivelarea terenului

Prima lucrare de pregătire a terenului constă în defrișarea acestuia, prin smulgerea arborilor și arbuștilor, cu tot cu rădăcini, de pe terenul pe care se vor executa lucrările. Dacă arborii sunt mai mari, este necesară tăierea lor înainte de a se executa operațiunea de smulgere. Lucrările de defrișare se realizează cu ajutorul unui buldoexcavator, dacă buturugile sunt mici, fie cu brațul unui excavator dacă diametrul acestora este mare, caz în care va fi necesară și procedura de excavare în jurul buturugii. Cablul se leagă apoi de cupa buldoexcavatorului sau a excavatorului și se extrage rădăcina din pământ.

 

Curățarea terenului constă în îndepărtarea crengilor, cioatelor sau a rădăcinilor scoase în faza anterioară cu ajutorul cupei buldoexcavatorului. Acestea vor fi adunate cu excavatorul și transportate în locuri special amenajate.

Dacă terenul conține structuri mai dure, acestea vor fi mărunțite cu ajutorul cupei cu care este dotat excavatorul, apoi încărcate și evacuate de pe teren. Astfel, cu ajutorul buldoexcavatorului și a excavatorului, se realizează o mecanizare completă de îndepărtare a deșeurilor.

Următoarea etapă constă în săparea și îndepărtarea stratului vegetal. Pământul rezultat se depozitează fie în apropierea plantației pentru utilizări ulterioare (spre exemplu – la însămânțare), fie se încarcă cu excavatorul direct în alte mijloace de transport și se evacuează de pe teren.

În zonele în care terenul prezintă frământări, se va executa lucrarea de nivelare, cu ajutorul unui autogreder sau buldoexcavator pentru eliminarea denivelărilor și aducerea terenului la o suprafață plană sau o pantă continuă.

 

Execuția săpăturilor se realizează cu ajutorul cupei din spate a buldoexcavatorului, în cazul săpăturilor mai puțin adânci. Pentru lucrările de săpături ce necesită o adâncime mai mare de lucru, cât și o cantitate mai mare de pământ ce trebuie dislocat, poate fi folosit excavatorul. Pământul rezultat va fi încărcat și evacuat de pe terenul viitoarei plantații. Cele două utilaje pot lucra și împreună la efectuarea de săpături mai ample.

Scarificarea suprafeței

Operațiunea de scarificare este recomandată pentru solurile grele și se execută cu un utilaj tractat de tractor sau buldozer, la o adâncime de 60 cm. Pentru desfundarea optimă a terenului, scarificarea se va face în două sensuri pe direcții perpendiculare.

Arat

Arătura se realizează la o adâncime de 30-35 cm cu ajutorul unui plug atașat unui tractor și are scopul de a preveni excesul temporar de apă la suprafața solului datorită pătrunderii mai rapide a apei în sol.

Discuire (în două sensuri/treceri)

Pentru a mărunți solul și pentru o omogenizare cât mai bună a solului, se realizează discuitul în două treceri pe direcții perpendiculare, cu ajutorul unui utilaj de discuit.

Trasarea rândurilor (pichetare)

Se vor trasa rândurile la distanțe egale de 3 metri. Rândurile se pot poziționa pe lungimea parcelei reducând astfel numărul de întoarceri pe care utilajele le-ar face. Pentru spațiile de întoarcere se va lăsa în capătul rândurilor un spațiu de 5 metri. Rândurile trebuie să fie orientate după pantă, iar în zonele unde terenul este abrupt și necesită a fi terasat, rândul va fi orientat pe curba de nivel. Orientarea rândurilor în funcție de punctele cardinale nu are importanță majoră atât timp cât plantele sunt orientate după pantă și sunt protejate de vânturi puternice.

 

Administrare și împrăștiere turbă

Administrarea turbei se realizează cu ajutorul unui tractor cu MIG. Rolul esențial al turbei este de a ridica nivelul materiei organice în solul pregătit pentru plantat, cât și pentru a scădea pH-ul solului aducându-l în limitele agreate de plantă. Se va administra o cantitate de 150-200 mc turbă acidă pe hectar distribuită uniform pe rânduri.

Prebilonare

Prebilonatul se realizează cu ajutorul unui tractor de minim 100 CP și a unui utilaj de bilonat, fără a monta folia de agrotextil pe bilon, prin trecerea pe amplasamentul fiecărui rând, pentru a facilita operațiunea de bilonare finală.

Frezarea bilonului

Încorporarea turbei în pământ. Se va freza pentru omogenizarea în sol.

Bilonare finală, întins folie agrotextilă și furtune de irigat

Biloanele vor fi formate în funcție de caracteristicile solului și topografia terenului, prin trecerea la nivelul fiecărui rând a tractorului cu mașina de bilonat, care adună și ridică solul dintre amplasamentul rândurilor și formează bilonul. Biloanele pot fi înalte de 30-50 cm față de cota naturală a terenului și late de 80-100 cm la baza superioară, respectiv 140-160 cm la baza solului. Pentru a întreține mai ușor biloanele curate, fără buruieni, noi recomandăm ca biloanele să fie acoperite cu pânza agrotextil care se fixează pe marginile bilonului în pământ, urmând a fi decupată în locul unde vor fi plantați afinii.

 

Frezarea terenului între biloane

Între rândurile pământului trebuie nivelat și se poate păstra suprafața cu un gazon prin înierbare.

Perforare  folie

Folia este decupată cu ajutorul unui fier încins cu diametrul de 20 cm, în locul unde vor fi plantați afinii. Gropile se realizează manual, cu plantatorul și au dimensiuni de aproximativ 30 x 30 cm. Substratul se tasează de jur împrejurul afinului pentru un contact cât mai bun al balului ghiveciului cu substratul de plantare din bilon.

 

Inapoi la Planul de executie a unei plantatii de afini